ĐÀO TẠO CNTT - TIẾNG ANH - PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH
 
THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
SỰ KIỆN - TIN TỨC

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
CHIÊU SINH CÁC LỚP TIN HỌC THÁNG 12/2020

 
CHIÊU SINH MỞ LỚP CHỨNG NHẬN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG VỚI AUTOCAD  
CHIÊU SINH MỞ LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
CHIÊU SINH LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG: LẬP HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN - HOÀN CÔNG - LẬP KẾ HOẠCH - QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG DOANH THU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG
CHIÊU SINH LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG: ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG - LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
KHAI GIANG CÁC LỚP TIN HỌC THÁNG 12/2020

 
CHIÊU SINH CÁC LỚP TIẾNG ANH - THÁNG 12 - 2020

 
TIẾNG ANH THIẾU NIÊN (12 - 17 TUỔI)  
TIẾNG ANH THIẾU NHI (5 - 11 TUỔI)
LUYỆN THI TOEIC (HACIC - MUCE)
KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG ANH THÁNG 12-2020

 
KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH - BẬC 3/6 - THÁNG 12-2020  
THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM

 
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 - 21  
LỊCH THI THÁNG 12/2020

 
LỊCH THI KẾT THÚC HP: TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 1, 2 - HK1 - 2020 - 2021  
KẾT QUẢ THI 12/2020

 
KẾT QUẢ THI CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH - KHÓA 14 - THI NGÀY 20/12/2020  
KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU VÀO - D15CĐ1 - THI NGÀY: 11.12.2020
KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HP: TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA - PHẦN 1 (D19) - THI NGÀY 11.12.2020
KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HP: TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA - PHẦN 2 (D18) - THI NGÀY 11.12.2020
 
Số lượng đang online: 1
Số lượt truy cập: 30,759
Copyright by Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn